Người truyền cảm hứng

Người truyền cảm hứng: chị Trần Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT
Là một lãnh đạo chủ chốt của Báo Tiền Phong, tháng 8 năm 2021 Chị Trần Thị Thu Hà đã được Ban Biên tập Báo Tiền Phòng và Hội đồng quản trị điều động về công ty tham gia công tác lãnh đạo cùng Tổng giám đốc Bùi Văn Phượng
Trong 1 năm gắn bó với công ty, Chị đã đóng góp phần lớn vào thành công của công ty với khối lượng công việc khổng lồ đã trải qua: hơn 20 quy trình, quy định, quy chế được ban hành, đã và đang là nền tảng vận hành công ty; Tham gia chủ yếu vào quá trình chuyển đổi số, xây dựng nền tảng quản trị tài chính và rất nhiều công việc khác. Nhưng điều quan trọng nhất mà chị Trần Thị Thu Hà đã truyền lại đó là ngọn lửa của sự đam mê, của cống hiến, của hy vọng, của niềm tin chiến thắng. Tất cả những điều đó đã thổi bùng nên ngọn lửa nhiệt huyết trong cả hệ thống Công ty Tiền Phong.