Nhân vật của năm 2022

Là một cô gái nhỏ bé, nhưng luôn mạnh mẽ, kiên cường, cống hiến hết mình vì sự phát triển...

Người truyền cảm hứng

Người truyền cảm hứng: chị Trần Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT Là một lãnh đạo chủ chốt của...

Thành tựu 2022

Năm 2022 qua đi với đầy những khó khăn và thách thức, nhưng bằng sự đoàn kết, nỗ lực, cố...

  • 1
  • 2