Nhân vật của năm 2022

Là một cô gái nhỏ bé, nhưng luôn mạnh mẽ, kiên cường, cống hiến hết mình vì sự phát triển...

Người truyền cảm hứng

Người truyền cảm hứng: chị Trần Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT Là một lãnh đạo chủ chốt của...