Nhà sách Tiền Phong -268 Trần Nguyên Hãn- Hải Phòng – Xuân Tân Sửu