Nhân vật của năm 2022

Là một cô gái nhỏ bé, nhưng luôn mạnh mẽ, kiên cường, cống hiến hết mình vì sự phát triển của công ty. Cô gái ấy là mối liên kết của một tập thể vững mạnh, đoàn kết luôn làm việc với 150% công suất của mỗi người. Đặc biệt cô còn là:
– Lãnh đạo cửa hàng có tỷ lệ nhân viên trên diện tích thấp nhất
– Lãnh đạo chi nhánh có doanh số đạt kỷ lục kể từ khi khai trương.
– Lãnh đạo cửa hàng có số liệu khớp với hệ thống nhanh nhất trong quá trình chuyển đổi số
– Đặc biệt cô còn là lãnh đạo quản lý hàng hóa tốt nhất hệ thống. Theo số liệu tổng kiểm kê, Nhà sách Hải Dương là Cửa hàng duy nhất có số lượng hàng thất thoát nhỏ hơn định mức cho phép.
Xin được vinh danh: Cửa hàng trưởng Trần Thị Hoa – Nhà sách Tiền Phong Hải Dương – Nhân vật của năm 2022