Vinh danh Tập thể xuất sắc hạng Đặc biệt, hạng Vàng, hạng Bạc

Tập thể xuất sắc hạng Đặc biệt : Nhà sách Tiền Phong Hải Dương có doanh số đạt kỷ lục kể từ khi thành lập nhà sách đến nay., là tập thể đoàn kết, kỷ luật và có hiệu suất lao động cao nhất hệ thống.
Tập thể xuất sắc – Hạng Vàng – là những tập thể đã có nhiều đóng góp quan trọng mang tính căn bản, tạo dựng và vận hành hệ thống, làm gia tăng kết quả kinh doanh của công ty.
Xin được vinh danh những tập thể sau:
1: Nhà sách Tiền Phong Thanh Hóa: có bước tăng trưởng lớn mạnh về doanh thu, lần đầu tiên đạt doanh số cao nhất từ khi Chi nhánh Thanh Hóa được thành lập.
2. Phòng Thu mua: Nỗ lực, đổi mới trong công tác mua hàng, sáng tạo trong quá trình tham mưu với Ban giám đốc về cơ chế mua hàng. Là năm đầu tiên có tỷ lệ giá vốn/doanh thu thấp nhất trong những năm qua, góp phần quan trọng vào hiệu quả kinh doanh của công ty năm 2022.
3. Phòng Kế toán: đảm trách khối lượng công việc lớn nhất, phức tạp nhất, áp lực nhất, nhưng bằng sự quyết tâmnỗ lực của tập thể phòng, quá trình chuyển đổi số đã thành công giai đoạn 1 với sự đóng góp rất lớn của phòng kế toán.
4. Phòng Hành chính nhân sự: Trong quá trình đổi mới nhân sự là nhân tố quan trọng số 1 của hệ thống, trong năm 2022 Phòng Hành Chính – Nhân sự đã rất nỗ lực cùng Ban giám đốc trong khâu tham mưu, tuyển dụng giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc và tái cơ cấu tổ chức bộ máy. Một trong những thành tích nổi bật khác là tham mưu cho Ban giám đốc về cơ chế cải cách phương pháp đóng Bảo hiểm xã hội, điều này có sự ảnh hưởng tích cực đến toàn bộ người lao động trong công ty..
Tập thể xuất sắc hạng Bạc
1. Nhà sách Tiền Phong Thủy Lợi: là đơn vị có nhiều nỗ lực trong đổi mới cơ cấu quản lý, hàng hóa. vượt chỉ tiêu doanh số, tăng trưởng đều.
2: Phòng Kho vận: Trong 1 năm nhiều thay đổi, Phòng Kho vận đã đối mặt với nhiều thách thức như: Đổi mới phần mềm, cơ chế quản lý, di chuyển địa điểm. Tuy nhiên tập thể phòng Kho vận vẫn vượt qua mọi khó khăn, có nhiều sáng tạo trong việc đảm bảo hàng hóa cung cấp cho hệ thống, góp phần vào thành công cho hoạt động kinh doanh khối Nhà sách của công ty.