Thành tựu 2022

Năm 2022 qua đi với đầy những khó khăn và thách thức, nhưng bằng sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của một tập thể vững mạnh – Công ty Cổ phần Tiền Phong đã vượt qua rất nhiều gian khó đạt kết quả kinh doanh cao.