Vinh danh Tập thể Nhà sách Hải Phòng 1, Bộ phận Dự án, Nhà sách Tiền Phong Lĩnh Nam

Trong một năm đầy biến động và thách thức của thị trường sau đại dịch Covid -19, Tập thể người lao động công ty Tiền Phong vẫn vững bước tiến về phía trước để Thắp lên Ngọn lửa của hành trình mới.
Vinh danh Tập thể có doanh số dẫn đầu hệ thống Nhà sách Tiền Phong: Nhà sách Hải Phòng 1: Nhà sách Tiền Phong Hải Phòng 1 luôn là cánh chim đầu đàn, là đơn vị dẫn đầu về doanh số trên toàn hệ thống trong nhiều năm liền. Bên cạnh đó Hải Phòng 1 còn là đơn vị dẫn đầu trong việc tham mưu xây dựng các chính sách, cơ chế quản lý đối với Ban Giám đốc.
Vinh danh tập thể có sự phát triển ấn tượng nhất
1: Bộ phận Dự án: là đơn vị mới được thành lập từ tháng 10 năm 2022, với biên chế ban đầu gồm 3 nhân sự, nhưng chỉ trong 03 tháng thành lập, bộ phận Dự án đấu thầu đã tham gia 18 gói thầu, trúng 7 gói cung cấp hàng hóa cho các đơn vị. Doanh số trên 5 tỷ đồng. Đây chính là một trong những điểm sáng trong các hoạt động kinh doanh và sự phát triển trong tương lai của công ty.
2: Nhà sách Tiền Phong Lĩnh Nam: Sau 04 năm thành lập, năm 2022 Nhà sách Lĩnh Nam đã lần đầu đạt doanh số kỷ lục kể từ khi khai trương, trong nửa cuối năm 2022 đơn vị đã liên tục bứt phá về doanh thu, nhiều tháng liền là đơn vị có sự tăng trưởng lớn nhất công ty.