Noel 2019 tại Nhà sách Tiền Phong 52 Lĩnh Nam, Hà Nội