Noel 2019 tại Nhà sách Tiền Phong – 17B Ngọc Hà- Hà Nội