Thông báo tạm không chia cổ tức 2021

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty CP Tiền Phong.

Năm 2021 là năm tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, hoạt động kinh doanh công ty gặp nhiều khó khăn, hiệu quả kinh doanh bị lỗ. Căn cứ vào thực tế tình hình tài chính của công ty năm 2021, công ty sẽ tạm thời không chia cổ tức và sẽ xin ý kiến chính thức của Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Rất mong nhận được sự đồng lòng, ủng hộ từ Quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *