Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được diễn ra vào sáng ngày 29/6 tại tầng 9, tòa nhà Báo Tiền Phong – số 15 Hồ Xuân Hương – Hà Nội.

Tổng số cổ đông tham dự là: 93 cổ đông (sở hữu và đại diện ủy quyền) đại diện cho 80,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Bùi Văn Phượng – Tổng Giám đốc Công ty CP Tiền Phong trình bày báo cáo tại đại hội.

Đại Hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nhiều vấn đề quan trọng như: Phương án chia cổ tức, Báo cáo tài chính 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024, Đề án kiện toàn Hội đồng quản trị….

Ông Lương Ngọc Bộ – Nguyên Phó CT HĐQT Công ty CP Tiền Phong phát biểu tại đại hội.

Ông Lê Xuân Hoàng – Thành viên HĐQT Công ty CP Tiền Phong phát biểu tại đại hội.

Đại hội đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các Cổ đông về việc xây dựng và phát triển của công ty. Sự tham gia đông đảo của các cổ đông đã mang đến sự thành công tốt đẹp cho đại hội. Đại hội kết thúc lúc 11h45′ cùng ngày.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *