Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng nay (22/12), Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Tiền Phong đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Chủ trì hội nghị có ông Bùi Văn Phượng, Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty CP Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Hải, Phó Tổng Giám đốc Công ty. Đại biểu tham gia hội nghị là Trưởng, Phó các phòng, bộ phận, nhà sách của công ty.
Tại hội nghị, Ban Tổng giám đốc đã tổng kết kết quả kinh doanh của toàn công ty trong 10 tháng đầu năm và hiệu quả hoạt động của tất cả các đơn vị phòng ban trong công ty, đồng thời đưa ra định hướng triển khai năm 2024.
Ông Nguyễn Văn Hải – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tiền Phong (bên trái)- tổng kết tình hình kinh doanh của công ty.
Ông Bùi Văn Phượng – Tổng Giám đốc Công ty CP Tiền Phong (bên phải) – đưa ra định hướng triển khai năm 2024.
Đáng chú ý: Doanh thu hệ thống Nhà sách so với cùng kỳ năm 2022 đạt 110.7% và đang tiến dần về đích chỉ tiêu doanh số của năm 2023; Các lĩnh vực kinh doanh khác có phát triển tốt về doanh thu song tỷ suất lợi nhuận chưa cao. Tại đây, Ban Tổng giám đốc cũng thẳng thắn chỉ ra các hạn chế tồn tại của từng đơn vị để tất cả cán bộ lãnh đạo các phòng ban cùng nhìn nhận và đưa ra giải pháp khắc phục nhằm thúc đẩy doanh thu.
Ông Vũ Huy Thiêm – Giám đốc Kinh doanh Khối KHDN- Thương mại Dự án
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Giám đốc Kinh doanh Khối Bán lẻ
Bà Lê Thị Thu Hương – Trưởng phòng Thu mua
Bà Đoàn Thị Dinh – Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Tiền Phong tại  Hải Phòng
Toàn thể cán bộ tham gia đại hội phát biểu thảo luận, đóng góp ý kiến cho việc thúc đẩy doanh thu năm 2024 và cùng thể hiện quyết tâm thực hiện những chỉ tiêu doanh số Ban lãnh đạo công ty giao cho. Cuộc họp diễn ra từ 9h đến 12h45 cùng ngày.
Kim Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *