Thông báo: Lùi thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc cách ly toàn xã hội, đặc biệt tại Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc dừng các cuộc hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng nhằm quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19. Công ty cổ phần Tiền Phong xin thông báo lùi thời gian Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 vào tháng 6 năm 2020 (thay vì tổ chức vào tháng 4 như thường lệ). Lịch Đại hội cụ thể sẽ được Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tiền Phong thông báo tới các Quý Cổ đông trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn !

                                                                                                                                                                                                                    CÔNG TY CỔ PHẦN TIỀN PHONG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *