Niêm yết danh sách nhân viên Nhà sách Tiền Phong Hải Dương đủ điều kiện được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà 2,3,4

THÔNG BÁO

Căn cứ vào Quyết định số 08/2022-TTg, quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Thủ tưởng Chính phủ. Công ty Cổ phần Tiền Phong thông báo niêm yết công khai danh sách hồ sơ người lao động làm tại Nhà sách Tiên Phong số 326 Nguyễn Lương Bằng- Thành phố Hải Dương đủ điều kiện được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà tháng 2,3,4 năm 2022 như sau:

Tổng số hồ sơ đã nhận: 02 hồ sơ

Số hồ sơ qua xét đủ điều kiện là: 02 hồ sơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *