Vinh danh nhân viên bán hàng giỏi năm 2022

Họ là những nhân viên luôn hoàn thành KPI tốt nhất trong hệ thống; là những người nắm bắt hàng hóa như trong lòng bàn tay; những nhân viên tư vấn tài tình; và hơn hết, họ là những người luôn có tinh thần không ngừng cố gắng học hỏi vươn lên từng ngày.
Đó là một số trong rất nhiều những phẩm chất tốt đẹp của những nhân viên bán hàng xuất sắc trong hệ thống Nhà sách Tiền Phong.
Công ty xin được vinh danh các cá nhân:
1. Nguyễn Thị Nguyệt – Phó ca- Nhà sách Tiền Phong Nguyễn Lương Bằng
2. Lê Thị Thùy – Nhà sách Tiền Phong Lĩnh Nam
3. Nguyễn Thị Hải – Trưởng ca – Nhà sách Tiền Phong Thủy Lợi
4. Phạm Thị Huyền – Nhà sách Tiền Phong Hải Phòng 1
5. Nguyễn Thị Thanh – Nhà sách Tiền Phong Hải Phòng 1
6. Lê Thị Tâm – Trưởng ca- Nhà sách Tiền Phong Thanh Hóa
7. Nguyễn Thị Tám – Trưởng ca- Nhà sách Tiền Phong Thanh Hóa
8. Nguyễn Phương Lan – Nhà sách Tiền Phong Hải Dương
9. Hoàng Thị Yến – Nhà sách Tiền Phong Thái Nguyên