Khai trương Nhà sách Tiền Phong 85 Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội