Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019

Sáng ngày 27/5/2020, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức tại Hội trường tầng 9 – Báo Tiền Phong số 15 Hồ Xuân Hương – Hà Nội

Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 99 thành viên. Đại hội được thông qua về Tỷ lệ chia cổ tức cuối năm; Tỷ lệ trích lập các quỹ; tỷ lệ trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;  Kế hoạch chỉ tiêu SXKD năm 2020 và Ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán 2020

Đại hội diễn ra trong không khí sôi nổi với nhiều đóng góp ý kiến của các cổ đông, gợi mở những hướng đi mới để phát triển công ty trong thời gian tiếp theo.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h cùng ngày..

Kim Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *