Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Tiền Phong
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiền Phong trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
– Thời gian: 8h30 thứ Bảy, ngày 29 tháng 6 năm 2024.
– Địa điểm: Hội trường tầng 9 – Trụ sở Báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.
Giấy mời tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền và Chương trình làm việc, BTC Đại hội sẽ được gửi đến Quý cổ đông theo đường bưu điện.
Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.
Trân trọng cảm ơn !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *