Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông – Công ty cổ phần Tiền Phong

Thực hiện công tác năm 2021 của Công ty CP Tiền Phong về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến như sau:

  1. Thời gian: 9h00 phút, thứ Ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021
  2. Thành phần: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Tiền Phong
  3. Hình thức họp: Họp trực tuyến thông qua phòng họp Zoom

Các thông tin chi tiết về Đại hội, Quý cổ đông vui lòng tìm hiểu trên website của Công ty: www.tienphongjsc.com

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn. !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *