Vui xuân Tân sửu tại Nhà sách Tiền Phong-96 Lê Hoàn -Thanh Hóa