Nhà sách Tiền Phong – 55 Lạch Tray Hải Phòng đón Giáng sinh 2019