Đức Phúc tạo sóng

TP – Hàng nghìn cánh tay khán giả cùng ca sĩ Đức Phúc tạo nên làn sóng hưởng ứng tại...