Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 được diễn ra vào sáng ngày 17/6 tại tầng 9, tòa nhà Báo Tiền Phong – số 15 Hồ Xuân Hương- Hà Nội

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp là: 76 cổ đông (sở hữu và đại diện ủy quyền) đại diện cho 74.32% cổ phần. Đại hội đã thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

Ông Lê Xuân Sơn – Chủ tịch hội đồng quản trị đọc báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty CP Tiền Phong năm 2021, phương hướng kế hoạch năm 2022 

Bà Trần Thị Thu Huyền trình bày báo cáo kiểm soát về quản trị điều hành Công ty của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Theo báo cáo của HĐQT, năm 2021 là năm khó khăn bậc nhất từ trước đến nay của Công ty. Tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty đều bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi đại dịch Covid -19 và ban lãnh đạo công ty mất nhiều thời gian, công sức để giải quyết các vấn đề này sinh do một số hoạt động kinh doanh từ năm trước. Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực trong việc tổ chức các hoạt động kinh doanh trong khả năng có thể trong điều kiện cách ly xã hội do đại dịch, như: Bổ sung việc kinh doanh các mặt hàng nhu yếu phẩm trong toàn hệ thống Nhà sách Tiền Phong; Thực hiện các hợp đồng phân phối quảng cáo adnetwork trên báo Tiền Phong điện tử;  Hợp tác thực hiện các hợp đồng thương mại với đối tác nước ngoài; Tạm dừng hoặc chấm dứt các hoạt động và các cơ sở  kinh doanh thua lỗ kéo dài. Trong năm 2022, Công ty đặt mục tiêu trọng tâm là tiếp tục củng cố và xây dựng nền tảng quản trị, nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng các hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề mới để tăng doanh thu.

Ông Lương Ngọc Bộ – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Trần Đức An – Nguyên Tổng Giám đốc Công ty 

Đại hội đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp thiết thực của các cổ đông trong việc nâng cao công tác quản lý, vai trò trách nhiệm của ban kiểm soát và phương hướng kinh doanh trong thời gian tới..

Đại hội kết thúc lúc 12h30 cùng ngày.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *