Công ty Tiền phong tuổi 20

Công ty Tiền phong tuổi 20

-

Vạn sự khởi đầu nan Năm 1997 báo đã thành lập Công ty nhưng chưa hoạt đông ngày nào do nhiều ý kiến khác nhau cho rằng làm như vậy là không đúng luật.Vướng mắc...

Sôi động lễ tổng kết công ty năm 2016

Sôi động lễ tổng kết công ty năm 2016

-

Theo phát biểu của ông Lê Xuân Sơn- Chủ tịch hội đồng quản trị, ông Lương Ngọc Bộ- Phó chủ tịch hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thúy Ngọc – Tổng giám đốc công...