Môi trường xã hội

Là một doanh nghiệp tiên phong trong trong lĩnh vực kinh doanh sách và văn hóa phẩm với chuỗi nhà sách rộng khắp toàn quốc, chúng tôi hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong quá trình thiết kế, xây dựng và khai thác.

Chúng tôi luôn coi nguyên tắc “xanh” là một yếu tố bắt buộc trong mọi hoạt động. Mọi sản phẩm phục vụ cho công tác kinh doanh đều đảm bảo yếu tố thân thiện với môi trường.

Bên cạnh việc nỗ lực hết mình nhằm giữ gìn và bảo vệ môi trường, công ty cổ phần Tiền Phong còn chú trọng việc tuyên truyền ý thức này tới khách hàng, cộng đồng để cùng nhau xây dựng và gìn giữ môi trường sống xanh sạch đẹp.