Chiến lược nhân sự

Với phương châm nhất quán trong quá trình phát triển, lấy con người là yếu tố cơ bản, là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Với tinh thần đoàn kết, nhân ái, công ty đã xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn, có đủ cả Đức và Tài.

Mục tiêu tuyển dụng của công ty là thu hút và chào đón tất cả những ứng viên mong muốn làm việc trong môi trường năng động, tốc độ, sáng tạo và hiệu quả – nơi mỗi cá nhân không chỉ phát huy hết tối đa khả năng và kiến thức chuyên môn mà còn được sống như chính trong ngôi nhà của mình với sự sẻ chia và tình thân mến của đồng nghiệp.

Công ty luôn tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tối đa quyền được làm việc, cống hiến, phát triển, tôn vinh của người lao động và sự kết hợp hài hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của cán bộ, người lao động.

Công ty đặc biệt chú trọng đến các công tác phát triển nguồn lực bằng những chương trình đào tạo ngắn hạn, dài hạn dành cho những vị trí công việc đặc thù như: Nhân viên bán hàng, nhân viên thu ngân, nhân viên tổ chức sự kiện, trưởng phó phòng, ban…..nhằm nâng cao hiểu biết, trình độ nghiệp vụ cho CBNV.